Kollektivavtal

TMF förhandlar fyra kollektivavtal för trä- och stoppmöbelindustrin. TMF:s avtalsparter är GS, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. De nya avtalen som tecknats för trä- och stoppmöbelindustrierna gäller från och med den 1 april 2016-31 mars 2017.

Beställning av avtal

Nya tryckta, 1-åriga kollektivavtal har skickats ut till våra medlemsföretag. Avtalen skickades i ett exemplar vardera.
De medlemsföretag som önskar, kan beställa fler exemplar genom att skicka e-post till carina.gisler@tmf.se.
Vid beställning är det viktigt att ange korrekta adressuppgifter samt önskat antal. Enstaka exemplar skickas kostnadsfritt, men vid beställningar av fler än fem stycken kommer TMF att ta ut ett självkostnadspris som faktureras.

Extra exemplar
Om ditt företag är intresserat av extra exemplar kostar de 20:- (exkl. moms) vid beställning av fler än fem böcker.

Frågor

Om du har frågor kring avtalen är du välkommen att kontakta våra ombud.