Avtalsrörelser

Avtalsrörelser
Foto: C&D snickeri

På dessa sidor samlar TMF information om pågående och tidigare avtalsrörelser.

Avtalskrav överlämnade mellan parterna i trä- och möbelindustrierna

Den 21 december lämnade Trä- och Möbelföretagen, TMF, avtalsyrkanden till GS-facket och mottog samtidigt deras avtalskrav. Yrkanden avser Träindustri- och Stoppmöbelindustriavtalen. TMF:s yrkanden bygger på behovet av att skapa modernare kollektivavtal med företagsanpassade lösningar så att konkurrenskraften hos de svenska företagen kan förbättras.

"Tuffa förhandlingar att vänta"