TAK - Träbranschens Arbetsmiljökommitté

TAK - Träbranschens Arbetsmiljökommitté - bildades som ett gemensamt organ för sågverks- och träindustrin i mitten på 1990-talet. Parter i samarbetet är TMF och Industriarbetsgivarna på arbetsgivarsidan samt Skogs- och Träfacket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna på arbetstagarsidan.

Syftet med TAK är att stödja olika slag av verksamhet och utveckling inom arbetsmiljöområdet.