Ordinarie arbetstid

A. Om överenskommelse om arbetstidens förläggning inte kan träffas har arbetsgivaren ensidigt rätt att förlägga arbetstiden enligt följande:

1. Dagarbete

Måndag – fredag 8 timmar per dag mellan 06.00 – 18.00 . Den sammanlagda tiden för raster får inte överstiga en timme per dag.


Den ordinarie arbetstiden kan förläggas så att den börjar och slutar vid olika tidpunkter för enskilda arbetstagare eller grupper av arbetstagare. Även rasterna kan förläggas till olika tider för enskilda arbetstagare eller grupper av arbetstagare.

Den ordinarie arbetstiden är 40 timmar per helgfri vecka. Vanligtvis fördelas dessa timmar lika över veckans fem arbetsdagar. Det bör observeras att för det fall man önskar göra fredag eftermiddag arbetsfri, vilket inte är helt ovanligt, så krävs en lokal överenskommelse. Vid detta förhållande får fredagens eftermiddagstimmar fördelas på veckans övriga dagar.

Kan de lokala parterna inte enas om hur arbetstiden skall läggas ut är det i slutänden arbetsgivaren som avgör hur arbetstiden och rasterna skall förläggas. Ramutrymmet mellan kl 06.00 och 18.00 styr förläggningen av arbetstiden med raster.

Såväl den ordinarie arbetstiden som rasterna kan förläggas till olika tider för enskilda arbetare eller grupper av arbetare.

2. Intermittent tvåskiftsarbete

Måndag – fredag 8 timmar per skift mellan 06.00 – 24.00. Den sammanlagda tiden för raster (per skift) får inte överstiga en timme per dag.

För dagarbete (förmiddag) i låst skift är arbetstiden 40 timmar per helgfri vecka. Motivet för längre arbetstid i det låsta förmiddagsskiftet är att arbetstiden i detta fall i stort överensstämmer med arbetstiden för dagarbete som ju har 40 timmar per helgfri vecka.

När möjligheten till 40 timmars drifttid per skift och vecka utnyttjas skall arbetstagarna beredas lediga dagar så att arbetstiden blir 38 timmar per vecka i genomsnitt. Vid arbete del av vecka tillgodoräknas ledigheten i proportion därtill.

Kan de lokala parterna inte enas om hur arbetstiden skall läggas ut är det i slutänden arbetsgivaren som avgör hur arbetstiden och rasterna skall förläggas. Ramutrymmet mellan kl 06.00 och 24.00 styr förläggningen av skiften.

B. Träffas lokal överenskommelse kan arbetstiden även förläggas enligt följande:

3. Intermittent treskiftsarbete - 38 timmar per helgfri vecka. LÄNK TILL AVTALETS TEXT

4. Kontinuerligt arbete. LÄNK TILL AVTALETS TEXT

5. Ständigt nattarbete - 35 timmar per helgfri vecka. LÄNK TILL AVTALETS TEXT